Interventie header

Individuele arbeidsinterventies

  1. Individuele Arbeidsinterventies

Individuele aandacht bij herstel en preventie

De individuele arbeidsinterventies van BeLife zijn gericht op het begeleiden van medewerkers bij het herstellen of behouden van hun fysieke belastbaarheid voor werk. Onze interventies worden (verzuim)preventief ingezet, wanneer er sprake is van beperkte inzetbaarheid of verzuim door klachten bij houding en beweging . Dit komt niet alleen de medewerker zelf ten goede, maar ook de werkgever. Een gezonde en gemotiveerde medewerker is immers productiever en heeft minder kans op verzuim.

Binnen ons aanbod zijn er diverse mogelijkheden op basis van de vraagstelling en behoefte van de medewerker en werkgever. Aanmelding voor de interventies kan door een bedrijfsarts of een werkgever plaatsvinden.

Met het intake onderzoek stellen we de aard van het gezondheidsprobleem vast en wordt onderzocht hoe de belastbaarheid van de medewerker zich verhoudt tot de fysieke eisen van het werk. Vanuit een holistische visie op gezondheid kijken we daarbij niet alleen naar fysieke factoren maar nemen we ook mentale en sociale (herstel belemmerende) factoren mee in het onderzoek. Uit de intake volgt een advies voor maatregelen om de fysieke belastbaarheid voor het werk van de medewerker te verbeteren. 

Bij de interventie onderzoeken en interventies ligt de nadruk naast de analyse van het gezondheidsprobleem op de begeleiding en coaching voor herstel. Ook preventie van verzuim komt daarbij aan de orde. De aandacht kan uitgaan naar een gezonde werkhouding en werkwijze (middels instructies op de werkplek) of zich meer richten op een gezonde en vitale leefstijl om fit voor het werk te blijven.

Individuele arbeidsinterventies kunnen zodoende een waardevolle investering zijn in het behoud van arbeidsvermogen en het voorkomen van verzuim. Waar relevant ontvangt, naast de cliënt en de bedrijfsarts, de werkgever ook een adviesrapportage.
 

Neem contact met ons op

088 - 3301400
info@belife.nl 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van
8.30 tot 17.00 uur

Intake onderzoeken en arbeidsinterventies 

Basis Intake Fysiek

De eerste stap in de aanpak van fysieke klachten is vaak een intake door de bedrijfsfysiotherapeut. Naast een analyse van de lichamelijke klachten is er ook aandacht voor de fysieke eisen die het werk aan de medewerker stelt en de ervaren belemmeringen in het werk.

Interventie screen

De interventie screen is een uitgebreide intake waarbij ook herstel belemmerende mentale factoren en leefstijlfactoren in kaart gebracht worden. Daarnaast wordt ook een aanvullend onderzoek gedaan naar beweegvaardigheden. De interventie screen wordt vaak ingezet wanneer het vermoeden bestaat dat zowel fysieke als mentale factoren een (belemmerende) rol spelen in het herstel.

Intake fysiek op de werkplek

De Basis Intake kan ook als intake ‘op de werkplek’ plaatsvinden waarbij gelijk de werkfactoren in kaart gebracht worden.

Intake Leefstijl & Vitaliteit

Tijdens dit leefstijl en vitaliteitsgesprek gaat de medewerker aan de slag met een opgeleide coach om haalbare doelen te formuleren voor een gezondere leefstijl.

Herstelbegeleiding fysiek

Tijdens dit behandeltraject leert de medewerker omgaan met de fysieke belemmeringen en mogelijkheden in relatie tot het werk.

Leefstijl & Vitaliteit Coaching

Dit traject wordt altijd vooraf gegaan door een intake Leefstijl & Vitaliteit. Het doel is om te komen tot duurzame gedragsverandering voor een gezondere leefstijl.

Werkplekonderzoek & Instructie

Voor alle typen werkplekken (zowel beeldschermwerkplekken als andere werkplekken) voert BeLife werkplekonderzoeken uit. Onderzoek naar de werkfactoren en instructie van de medewerker staat centraal.

Fysieke Trainingsprogramma's

Word weer ‘Fit for the job’! Voor het verbeteren van de fysieke fitheid voor het werk biedt BeLife een 6 en 12 weken durend fysiek trainingsprogramma aan. 

 

Return to work

Het Return to Work traject is een begeleidingsprogramma voor de re-integrerende medewerkers in fysiek werk. Dit traject omvat meerdere coaching momenten op de werkplek om te komen tot duurzaam gezond werkgedrag en verantwoorde re-integratie.