onderzoek-fysieke-belasting

Onderzoek
Fysieke belasting

Verbeteringen aan werkplekken en werkprocessen

Met gestandaardiseerde onderzoekmethodieken kan Belife de blootstelling aan fysieke belasting in het werk in kaart brengen en advies geven voor verbeteringen aan werkplekken en werkprocessen. Wij werken daarbij volgens de door TNO gepromote TOP strategie (Techniek, Organisatie, Persoonlijk). De uitkomst is een functieprofiel fysieke belasting met oplossingsrichtingen om de blootstelling te verminderen. Dit kan bestaan uit aanpassingen aan de werkplek (Techniek), maar ook door werktaken anders in te delen of bijvoorbeeld meer af te wisselen (Organisatie). Aansluitend kunnen medewerkers getraind worden op het gebruik van hulpmiddelen en in gezonde werkmethodieken (Persoonlijk).

Neem contact met ons op

088 - 3301400
info@belife.nl 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van
8.30 tot 17.00 uur

Wil je meer informatie over de
Gezond & Vitaal werken interventies?

Klik dan hier