1. BeLife Werkt
  2. Nieuws BeLife
  3. Zorgwekkende cijfers werknemersklachten

  Zorgwekkende cijfers: werknemersklachten en de impact op werk en gezondheid

  Recent onderzoek onthult alarmerende trends onder werknemers, met maar liefst acht op de tien die in de afgelopen maanden klachten hebben ervaren, voornamelijk gericht op de lage rug, knieën en schouders. Opvallend is dat 77% van deze klachten deels werkgerelateerd is, waarbij rugklachten met 60% de koploper zijn, gevolgd door knieklachten met 34%. Het merendeel van deze klachten keert terug en kwelt de werknemers al meer dan twee jaar.

  Fysieke klachten

  Dit zorgwekkende patroon wordt voornamelijk toegeschreven aan het gebrek aan ergonomie op de werkvloer en werkgerelateerde stress, volgens een onderzoek uitgevoerd door Highberg in opdracht van Acture, waarbij meer dan 1.500 respondenten van 18 jaar en ouder werden ondervraagd.

  De gevolgen van deze klachten zijn ernstig. Meer dan de helft van de getroffen werknemers lijdt al langer dan een jaar aan klachten, waarbij bijna 60% last heeft van terugkerende klachten en een kwart voortdurend lijdt. Ongeveer 41% heeft op het werk negatieve consequenties ervaren als gevolg van deze klachten.

  De toename van thuiswerken draagt ook bij aan dit probleem, met bijna 30% van de werknemers die geloven dat thuiswerken een grote kans biedt op klachten aan het bewegingsapparaat. Slechts 45% van hen werkt aan een speciaal ingerichte thuiskantoorplek, terwijl anderen worstelen aan de keukentafel, in de slaapkamer of zelfs vanuit bed.

  Maudie Derks, CEO van Acture Group, benadrukt de urgentie van deze kwestie: "Het oplopende verzuim vanwege het bewegingsapparaat is alarmerend, vooral nu thuiswerken hier een grote bijdrage aan blijkt te leveren. Werkgevers moeten prioriteit geven aan het bieden van goede voorlichting en het inrichten van de werkplek."

  Helaas blijkt uit het onderzoek dat 65% van de thuiswerkers onvoldoende of helemaal niet zijn geïnformeerd door werkgevers over het ergonomisch inrichten van de thuiswerkplek, en 70% weet niet goed hoe ze klachten door thuiswerken kunnen voorkomen.

  Derks vervolgt: "Hoewel veel werknemers budget hebben gekregen voor meubilering van de werkplek, is het van cruciaal belang dat werkgevers zorgen voor een veilige werkplek, zowel op kantoor als thuis. Ruim 40% van de werkgevers moet hier snel mee aan de slag."

  De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van klachten wordt door werknemers gedeeld, waarbij 88% de werkgever deels verantwoordelijk acht, terwijl slechts 8% gelooft dat werkgevers meer verantwoordelijkheid dragen dan werknemers zelf. De meerderheid (52%) ziet het als een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer.

  De gegevens van Acture laten zien dat klachten aan het bewegingsapparaat leiden tot een gemiddelde verzuimduur van 192 dagen, waarbij 13% langer dan een jaar afwezig is. Oudere werknemers en degenen met meerdere soorten klachten lopen het grootste risico op langdurig verzuim, en elk extra levensjaar verlengt de hersteltijd met 1,3 dagen. Werknemers met zowel fysieke als psychische klachten ervaren zelfs anderhalve maand langer verzuim dan degenen met alleen fysieke klachten.

  Meer informatie

  Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je weten hoe BeLife jouw medewerkers en organisatie kan helpen? Neem dan contact op met ons via info@belife.nl.

  Deel deze pagina